Mer från Bona Gård

Vi är en levande gård som lever i tiden. Det innebär att vi ständigt försöker förnya oss och utveckla verksamheten på våra och naturen villkor. Vi gör det själva men vi är inte ensamma. Bland våra vänner finns både leverantörer och kunder.

Hälsingestintan

Till exempel har vi ett samarbete med Hälsingestintan som bedriver ett intensivt arbete med att förändra sättet vi slaktar djur på i Sverige. Via ett etiskt förhållningssätt och stor omsorg om djuren har hon bland annat introducerat mobila slakterier i Sverige och övriga världen.

vilt-2.jpg

Våra viltrecept

Ingen gård är en riktig gård om man inte lär som man lever. Därför bjuder vi på familjens egna recept – så som vi har tillagat vilt i generationer här på gården. Och såklart bjuder vi även på några tips för att lyckas med maten.