Kingdom for a horse

I motsatts till vad man skulle kunna tro av namnet, är Adam Giertta långt ifrån den förste ur släkten som driver Bona Gård. 

Familjens historia på gården tar sig sin början redan på slagfältet i Poltava, år 1709. Kung Karl XII:s häst har fallit för ryssens kulor när den svårt skadade drabantlöjtnanten Johan Giertta heroiskt lämnar över sin häst till kungen. Då Johan var utan häst blev han stående svårt skadad på slagfältet.

Hans bröder som också deltog i slaget, kommer till undsättning. Mot alla odds överlever alltså Johan och belönas sedermera för sitt hjältemod med ett adelsbrev år 1710.

Efter viss kalabalik i Bender och åtskilliga år i kronans tjänst, finner Johan till slut kärleken långt från slagfälten och gifter sig med änkan Elisabet Adlersköld som ensam driver Bona Gård på Munsö. Johan Giertta får på nåder flytta in. Paret får en son, men pojken dör och vid Johans bortgång finns ingen arvtagare i familjen kvar, varför fideikommisset Bona går över till Johans bror Christian. Och det är alltså från honom den nuvarande släkten Giertta härstammar.

Adam som bor och verkar som bonde här idag, är alltså tolfte generationen Giertta på Bona Gård. Tillsammans med Cilla och övriga familjen, förvaltar och utvecklar de verksamheten med respekt för arv, historia, djur och natur.