Spannmål

Bona Gård är idag en uppskattad spannmålsleverantör till många kända varumärken på marknaden. Vi månar om naturens mångfalden och försöker alltid ha en så stor mix på fälten som möjligt. Vanligaste grödorna är vete, raps, korn, lin, ärtor och gräs, men det varierar beroende på år och efterfrågan. Oavsett sker bruket alltid med så låg påverkan på miljön som möjligt.

 
 

För oss är det viktigt att livet på gården får ha sin naturliga gång. Sedan snart tio år har vi därför ställt plogen åt sidan och tillämpat direktsådd.

Vi ser jorden som ett levande ting som mår bäst av att inte petas i mer än vad som krävs. Den klarar det mesta själv. Bara den får tid på sig, lugn och ro och lagom mycket hjälp på vägen.

Precis som naturen ser vi till att alltid ha något som växer på fälten. Ju större mix och mångfald på fälten, desto bättre mår våra jordar. Genom att inte år efter år riva upp sår med plogen, utan låta växligheten få stanna kvar som ett naturligt täcke får vi ett naturligt skydd mot regn och rusk, sol och torka och utarmning och erosion.

Det enda vi gör för att hjälpa naturen på traven är att med hjälp av en såmaskin få ner de små fröna till rätt djup och med precis lagom tilltryckning av jorden ge optimala förutsättningar för grodd. Resten sköter naturen.

 
 
 

Hereford

Tamdjuren på Bona Gård är av rasen Herefords – en gammal tålig ras, känd för sitt lugna sinne och fina kött. Hos oss får djuren rör sig fritt och naturligt i flock och beta gräs och örter på gårdens hagar. Vintertid får de hö från markerna och bo i ett modernt kostall för skydd, gemenskap och värme. För när de mår bra under sin livstid och får växa till sig i naturlig takt utan tillskottsfoder, hinner de ansätta rätt andel fett, vilket ger ett mört, smakrikt och vackert marmorerat kött. 

Besättningen på Bona Gård består av ca 100 djur inklusive ungdjur och kalvar. Vi levererar inte kalvkött, hos oss får kalvarna leva och frodas tillsammans med sina mödrar tills de är vuxna djur. Vi har även valt att skapa de bästa förutsättningarna för själva slakten, där all slakt sker här på gården via mobilt slakteri. På så vis får djuren det bra in i det sista.

Vi har en enkel princip - på Bona Gård ska djuren få födas, leva och dö under de bästa möjliga förutsättningarna. Det är viktigt för oss.

 
 
 

Viltkött

Viltet som finns på gårdens marker är vildsvin, dovhjort och rådjur. Jakten bedrivs på hösten där vi främst skjuter av för att hålla beståndet nere. Vi erbjuder alltså vilt beroende på tillgång och säsong. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att höra vad vi har inne för tillfället.